Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen 'Obchodní podmínky') jsou platné pro nákupy na webové stránce servisinterieru.cz, která je provozována Kristýnou Doležalovou, bytem Letná 2, 323 00 Plzeň, Česká republika (dále jen 'provozovatel'). Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a fyzických či právnických osob (dále jen 'zákazník') vznikající v souvislosti s nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webové stránky provozovatele. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce. V případě, že dojde k jakýmkoli rozporům mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou, budou mít přednost ustanovení kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Změna obchodních podmínek je vyhrazena provozovateli.

Nabídka služeb a uzavření kupní smlouvy

Webová stránka servisinterieru.cz poskytuje informace a rady týkající se interiéru a související produkty. Zákazník má možnost objednat si produkty nebo služby uvedené na webové stránce. Objednávka služeb je považována za závazný návrh kupní smlouvy ze strany zákazníka a je vyžadováno její potvrzení ze strany provozovatele. Provozovatel potvrdí přijetí objednávky zákazníkovi obratem, avšak nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. Kupní smlouva je považována za uzavřenou okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zákazníkovi.

Práva a povinnosti stran

Zákazník se zavazuje převzít objednané produkty a uhradit kupní cenu včetně případných dalších poplatků. Provozovatel se zavazuje dodat zákazníkovi produkty v souladu s údaji uvedenými na webových stránkách, v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu. Obě strany mají povinnost vzájemně si poskytovat potřebné informace související s plněním kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, pokud se nejedná o produkty a služby uvedené v zákoně, od kterých nelze odstoupit. O odstoupení od smlouvy musí zákazník provozovatele informovat písemně na kontaktní adresu nebo e-mail [email protected]. V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel všechny finanční prostředky včetně doručovacích nákladů nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je obdržel od zákazníka, pokud zákazník neurčí jinak.

Závěrečná ustanovení

Případné spory mezi provozovatelem a zákazníkem vyplývající z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou vyřešeny zejména cestou vzájemných jednání a smírného řešení. Pokud nedojde k dohodě, mají strany právo na soudní řešení. Informace o provozovateli: Kristýna Doležalová, Letná 2, 323 00 Plzeň, Česká republika, e-mail: [email protected].

Napsat komentář

Nedávné příspěvky

V čem nakreslit půdorys domu?
srpna 31, 2023 at 13:07
V čem nakreslit půdorys domu?

Ahoj, jsem tady, abych vám ukázala, jak nakreslit půdorys domu. Pokud jste někdy chtěli vytvořit návrh svého vlastního domu, tato stránka vám poskytne nezbytné informace. Představím vám několik nástrojů, které vám mohou pomoci vyrobit přesný a detailní půdorys. Připojte se ke mně a objevte své schopnosti v kreslení půdorysů domů!

Jaký je rozdíl mezi projektantem a architektem?
srpna 18, 2023 at 13:08
Jaký je rozdíl mezi projektantem a architektem?

Jsem si jistá, že se spousta lidí ptá, jaký je vlastně rozdíl mezi projektantem a architektem. V tomto článku se pokusím tyto dvě profese porovnat a vysvětlit. Obě profese jsou spojeny s plánováním a navrhováním budov, ale jaký je mezi nimi rozdíl? Je možná otázka, na kterou hledáte odpověď. Ponořme se tedy do světa architektury a zjistěme, jak se tyto role liší!

Kde se využívá grafika?
září 11, 2023 at 13:24
Kde se využívá grafika?

V tomto článku se porozhlédneme po světě a objevíme, kde se všude využívá grafika. Od reklamy až po vývoj herních konzol, nikdy jsem nevěděl, jak daleko dosahuje její vliv. Naučíme se o různých profesních odvětvích, v kterých hraje klíčovou roli. Je fascinující vidět, jak je tento umělecký prvek přítomný v našem každodenním životě. Pojďme se tedy ponořit do světa grafiky.

Kde studovat interiérový design?
září 1, 2023 at 12:30
Kde studovat interiérový design?

Pokud máte vášeň pro interiérový design a přemýšleli jste, kde byste mohli studovat tento obor, pak tento článek je přesně pro vás! Já, jako nadšený bloger, se ponořím do světa uměleckých škol a univerzit, které nabízejí studijní programy zaměřené na interiérový design. Ukážu vám, které instituce jsou ty nejlepší, a také na co se připravit při výběru tohoto studia. Přidejte se ke mně a objevte své možnosti v oblasti interiérového designu.

Co obnasi práce designera?
září 7, 2023 at 13:15
Co obnasi práce designera?

Pokud se zajímáte o svět designu a přemýšlíte, zda je to správná kariérní cesta pro vás, pak jste na správném místě. V tomto článku se ponoříme do důkladného průzkumu oboru designu, abychom vám pomohli pochopit, co právě obnáší práce designera. Prozkoumáme různé povinnosti, náročnost práce a to, jak může vypadat typický profesní život designera. Pojďte se mnou na tuto zajímavou cestu do prostředí designu!